Internationella affärstvister

8059

Torsten Seth

Upplaga : 5
År : 2011
ISBN : 9789176788059
Sidor : 119
Ämnesområde :

196 kr Porto/frakt tillkommer

Vilka regler gäller då ett svenskt företag är part i en juridisk tvist med en utländsk motpart? Är t.ex. svenska domstolar behöriga att avgöra en sådan tvist? Vilken lag – svensk eller utländsk – ska man tillämpa? Vilka typer av skiljeförfaranden kan användas? I vilken utsträckning kan en dom från ett land verkställas i ett annat land?

Frågor som dessa behandlas i denna bok,  som ger en kortfattad och överskådlig framställning av det regelsystem som gäller när en svensk affärspart tvingas agera i en rättslig tvist med en utländsk motpart.

Boken är främst tänkt att användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor men kan också vara till nytta för andra som kommer i kontakt med rättsliga frågeställningar vid utlandsaffärer.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk