Känneteckensrätt

1212

Skydd för varumärken och företagsnamn

Stojan Arnerstål

Upplaga : 1
År : 2022
ISBN : 9789177371212
Sidor : 172
Ämnesområde :

320 kr Porto/frakt tillkommer

En allmän översikt av känneteckensrätten

Boken ger läsaren en allmän översikt av känneteckensrätten, dvs. varumärkes- och företagsnamnsrätten. Framställningen syftar till att ge läsaren en lättillgänglig genomgång av de viktigaste principfrågorna på området. Rättsfall och åskådliggörande exempel används genomgående för att konkretisera känneteckensrättens innehåll och ge läsaren en snabb orientering i centrala frågor. I boken diskuteras särskilt vilka förutsättningar som krävs för att ett kännetecken ska erhålla ensamrätt samt vilka omständigheter som är relevanta vid en intrångsbedömning.

Boken är avsedd för både universitetsstuderande och praktiskt verksamma jurister som har ett behov av en introduktion till känneteckensrätten.

Är du intresserad av andra böcker i immaterialrätt? Missa inte Patent och företagshemligheter av Bengt Domeij.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk