Kollektivavtalsrätten

7519

En rättsvetenskaplig berättelse

Mikael Hansson

Upplaga : 1
År : 2010
ISBN : 9789176787519
Sidor : 463
Ämnesområde :

549 kr Porto/frakt tillkommer

Alltsedan Sverige blev ett modernt industrisamhälle har kollektivavtalet betraktats som det viktigaste instrumentet för att reglera den svenska arbetsmarknaden. Det är ganska länge sedan kollektivavtalet var föremål för en övergripande rättsvetenskaplig behandling, och just nu framstår en sådan som särskilt angelägen. Internationaliseringen, den snabba tekniska utvecklingen och andra tendenser i samhället utsätter kollektivavtalet för ett förändringstryck. Industrisamhället, vilket kollektivavtalet satts att reglera, tycks vara på väg att ersättas av kunskapssamhället. Den samtida kollektivavtalsrätten är därmed en berättelse om förändring, en berättelse i vilken lagstiftaren, arbetsmarknadens parter och Arbetsdomstolen har framträdande roller. En särskild roll innehas av rättsvetenskapen, en roll som borde mana till reflektion över den egna självbilden. Avhandlingen handlar om ett rättsområde i förändring, men kanske skall det visa sig att förändringarna, åtminstone vill avhandlingen ge luft åt den tanken, inte i första hand finns där kollektivavtalsrätten förväntar sig att finna dem.

Akademisk avhandling.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk