Kredit och säkerhet

0956

Lärobok i krediträtt

Gertrud Lennander

Upplaga : 12
År : 2020
ISBN : 9789177370956
Sidor : 128
Ämnesområde :

240 kr Porto/frakt tillkommer

I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet.

Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden.  Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga beaktas den utveckling som skett på området under de senaste åren.

Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen och för den som i övrigt har intresse för krediträttsliga frågor.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk