Kriminalrättens grunder

8585

Petter Asp, Magnus Ulväng & Nils Jareborg

Upplaga : 2
År : 2013
ISBN : 9789176788585
Sidor : 504
Ämnesområde :

690 kr Porto/frakt tillkommer

Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.

I boken behandlas sålunda frågor om

• orsakande
• straffbar underlåtenhet
• det allmänna kravet på gärningsculpa
• nationella begränsningar
• rättfärdigande och ursäktande omständigheter
• det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet
• de osjälvständiga brottsformerna (bl.a. försök, förberedelse och medverkan till brott).

Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens. Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott.

Supplement, litteraturförteckning

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk