Likabehandlingsprincipens olika ansikten

0574

Om samspelet mellan arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete

Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Katia Cejie & Thomas Erhag

Upplaga : 1
År : 2019
ISBN : 9789177370574
Sidor : 286
Ämnesområde : ,

429 kr Porto/frakt tillkommer

Ett av EU:s främsta mål är likabehandling inom ramarna för de fyra friheterna. Det innebär att medlemsstaterna måste undanröja omotiverade hinder för bland annat arbetstagares, företags och tjänsters rörlighet på den inre marknaden.

Den här boken undersöker hur tre olika rättsområden – arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt – samspelar i förhållande till tre olika kategorier av arbetskraft som kommer till Sverige för att utföra arbete med stöd av den fria rörligheten; arbetstagare, utstationerade arbetstagare och egenföretagare.

För varje kategori utgår undersökningen från att arbetskraften kommer från tre olika länder, Polen, Tyskland eller Lettland, och att arbetet utförs på en byggarbetsplats i Stockholm.

Innebörden av de principer som styr de lagval och andra vägval som påverkar inkomster och kostnader inom respektive rättsområde analyseras ingående. Fokus ligger på de bestämmelser som avgör vad den som utför arbetet får för nettoinkomst och vad den som köper tjänsten får betala för att få arbetet utfört. Likabehandlingsprincipen går som en röd tråd genom boken och det står klart att svaret på om likabehandling är för handen eller inte beror på vilka omständigheter en tar i beaktande.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk