Medling

7922

Och andra former av konflikthantering

Jan Norman & Lina Öhman

Upplaga : 2
År : 2011
ISBN : 9789176787922
Sidor : 283
Ämnesområde :

495 kr Porto/frakt tillkommer

Medling är den mest initierade och ambitiösa introduktion till medling, förhandling och konflikthantering som skrivits på svenska. Boken lämpar sig för nybörjaren likväl som för den mer erfarne medlaren och ger en bred bild av medling, såväl som kunskaper på detaljnivå om medlarens arbete.

Medlingens användningsområden beskrivs i en rad avsnitt – Familjemedling, Medling vid brott, Affärsmedling och Internationell medling. De huvudsakliga medlingsformerna (avtalsorienterad, systemisk kognitiv, narrativ och transformativ) framställs utförligt. Ett särskilt kapitel ägnas åt ombudets roll vid medling, exempelvis advokatens, och i ett annat ligger fokus på de egenskaper en medlare bör ha för att lyckas så bra som möjligt vid hanteringen av en konflikt.

Bokens styrka ligger inte minst i den praktiska vägledningen till medlingsarbetet, som bland annat förmedlas genom ett utförligt exempel på en konflikt där medlare anlitas – i det här fallet mellan två grannfamiljer.

Detta gör Medling till en oumbärlig handbok för alla som arbetar med konflikthantering inom privat och offentlig sektor – chefer, personalspecialister, familjemedlare, domare, advokater, lärare med flera – men boken kan även läsas och vara till praktisk nytta för vem som helst som behöver hantera konfliktsituationer i vardagen.

Medling är aktuell som kurslitteratur på en rad universitetsutbildningar med inriktning mot konflikthantering och fungerar även som grundmaterial på de efterfrågade kurser som Jan Norman och Lina Öhman håller på företag och institutioner runtom i landet.

»En välkommen vägvisare på konflikthanteringens vida område.« JAN ELIASSON, f.d. utrikesminister, vice generalsekreterare i FN

»Den bästa och mest grundläggande boken på svenska inom området. Är du intresserad av medling, börja här!« BERNT WAHLSTEN, familjerättssocionom

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk