Miljöprocess Del 1

3960

Per Henrik Lindblom

Upplaga : 1
År : 2001
ISBN : 9176783960
Sidor : 322
Ämnesområde : ,

Denna bok är slutsåld.

Miljöprocess är en bok (i två separata delar) som främst handlar om skadeståndstalan och förbudstalan inom miljörätten. Det är tre klassiska ämnen som står i centrum: talerätten, bevisningen och rättskraften. Men även annat tas upp, som t.ex. domstolarnas roll, forumreglerna, kumulation, intresseavvägningen, dispositionsprincipen och förenklad skadeståndsberäkning. I anslutning till talerätten analyseras frågan om parternas ”åberopsrätt”. Vad kan man med framgång lägga till grund en förbudstalan? Får man åberopa allmänna intressen och olägenheter som drabbar tredje person?

Reglerna i miljöskyddslagen, miljöskadelagen och miljöbalken behandlas parallellt. Även ansökningsmål och (dock ej vattenmål) diskuteras i några viktiga hänseenden. Det gäller särskilt i Del 2, som domineras av frågor om bevisning och rättskraft. Huvudinriktningen är genomgående att klarlägga gällande rätt.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk