Miljöprocess Del 2

4924

Per Henrik Lindblom

Upplaga : 1
År : 2002
ISBN : 9176784924
Sidor : 481
Ämnesområde : ,

Denna bok är slutsåld.

Miljöprocess är ett civilprocessuellt arbete i två band. Genom denna Del 2 avslutas projektet med tre kapitel om bevisbörda, beviskrav och förenklad skadeståndsberäkning samt två kapitel om rättskraft. Undersökningen omfattar förbudstalan, skadeståndstalan och ansökningsmål vid miljödomstol (dock ej vattenmål). I ett avslutande kapitel sammanfattas resultaten under rubriken ”In dubio pro natura”. Där hävdas att miljörätten befinner sig i kontinuerlig utveckling och att införandet av miljöbalken medfört att miljöhänsynen vunnit terräng på exploateringsintressenas bekostnad.

Betydande delar av framställningen rör processuella ämnen och är därför av intresse också inom andra områden än miljörätten. Det gäller särskilt centrala frågor om forum, kumulation, officialprövning, talerätt och åberopsrätt i Del 1 samt de omfattande kapitlen om bevisning och rättskraft i Del 2.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk