Miljörätt

2431

Jonas Ebbesson

Upplaga : 5
År : 2023
ISBN : 9789177372431
Sidor : 278
Ämnesområde :

445 kr Porto/frakt tillkommer

En introduktion till miljörätten

”Den miljörättsliga utmaningen, i ljuset av målet om hållbar utveckling, består inte bara i att förbjuda alla skadliga verksamheter. Det handlar också om att utforma rättsprinciper och processer som på ett tillfredsställande och långsiktigt sätt skyddar människan och miljön – de socialekologiska systemen – och främjar ett hållbart nyttjande av naturresurser även i de fall verksamheter, anläggningar eller kemiska produkter inte förbjuds. Det finns emellertid flera exempel där den avsedda miljöskyddsnivån inte uppnås, där skyddet för mänsklig hälsa och miljön inte får tillräckligt genomslag i förhållande till andra samhällsintressen och där den rättsliga strukturen är en del av problemet.”

Boken är en introduktion till miljörätten, det rättsområde som rör skyddet av den yttre miljön och hälsoskydd samt nyttjandet av naturresurser. Detta innefattar bland annat rättsregler och rättsprocesser om förorening av mark och vatten, förutsättningarna för industriell verksamhet och utvinning av naturresurser, klimatomställning, skydd av känsliga naturmiljöer och biologisk mångfald, kemikaliekontroll och avfallshantering. Boken beskriver miljörättens gränsöverskridande sammanhang och olika miljörättsliga begrepp, metoder, principer och förfaranden. Dessutom uppmärksammas förhållandet mellan miljöskydd och mänskliga rättigheter.

En klar förtjänst är de punktvisa fördjupningarna av och hänvisningarna till rättsfall, inklusive ett register. Boken är imponerande heltäckande, om än översiktlig. Relevanta uppdateringar har skett varför gamla upplagor bör bytas ut. Helhetsbetyg: 5
Ulf Karlström
Ur recension i BTJ-häfte nr 2, 2024

Du har väl inte missat Den svenska miljörätten av Gabriel Michanek och Charlotta Zetterberg?

iustus-kurslitteratur-miljörätt

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk