Patent och företagshemligheter

2417

Bengt Domeij

Upplaga : 3
År : 2023
ISBN : 9789177372417
Sidor : 199

369 kr Porto/frakt tillkommer

En grundbok i patenträtt

I den tredje upplagan av Patent och företagshemligheter, erbjuds läsaren en uppdaterad och detaljerad bild av svensk och europeisk rätt kring patenterbarhet och patentintrång samt därutöver tilläggsskydd, växtsortsskydd samt företagshemligheter. Vidare behandlas olika avtal inom området (arbetstagares uppfinningar, samägda patent samt licensiering av patent och know-how). Områdena görs så lättillgängliga som möjligt utan att rättsfrågorna förenklas. Rättsfall används genomgående som illustration för att visa hur ensamrättigheter till teknik och information uppstår, används kommersiellt, görs intrång i, och slutligen förlorar sin giltighet. Syftet är att läsaren ska få en konkret förståelse för hur avvägningar görs inom området.

Boken är avsedd för både universitetsstuderande och praktiskt verksamma.

Är du intresserad av andra böcker i immaterialrätt? Missa inte Känneteckensrätt av Stojan Arnerstål.

känneteckensrätt-arnerstål

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk