Progressive Procedure

9780

Twelve Essays 1985–2015

Per Henrik Lindblom

Upplaga : 1
År : 2017
ISBN : 9789176789780
Sidor : 493
Ämnesområde :

677 kr Porto/frakt tillkommer

Domstolarnas roll, access to justice, grupprättegång, komplexa jätteprocesser, alternativ tvistlösning och processuell lagharmonisering diskuteras. Alla uppsatserna är skrivna på engelska och präglas av ett klart rättspolitiskt och komparativt perspektiv. De har tidigare publicerats utomlands men ofta på numera svåråtkomliga ställen. Några av dem finns även på svenska.

Författare: Per Henrik Lindblom, professor emeritus, Uppsala universitet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk