Ränta eller kapitalvinst

7915

Mattias Dahlberg

Upplaga : 1
År : 2011
ISBN : 9789176787915
Sidor : 785
Ämnesområde :

Denna titel är slutsåld

Ämnet för denna monografi är kapitalinkomstbeskattning av finansiella instrument i gränslandet mellan lånekapital och eget kapital. Exempel på sådana instrument är optionslån, konvertibler, vinstandelslån och kapitalandelslån. Beskattningen av dem sätts här i sitt skatterättsliga och bolagsrättsliga sammanhang. Den övergripande strukturen för kapitalinkomstbeskattning av finansiella instrument behandlas ingående. Det gäller bland annat indelningen i delägarrätter, svenska fordringsrätter och utländska fordringsrätter. Exempel på andra centrala delar i kapitalinkomstbeskattningen som behandlas är dels innebörden av uttrycket ”marknadsnoterad”, dels genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Olika principiella former för kapitalinkomstbeskattning av finansiella instrument diskuteras, däribland det nyligen framlagda förslaget om investeringssparkonto. Ränteavdragsbegränsningarna i 24 kap. IL diskuteras ingående eftersom det är ett nytt och viktigt inslag i det övergripande ämnesområdet för studien. Förhållandet mellan svensk rätt inom området och grundläggande friheter i EU-rätten behandlas genomgående i studien. Innebörden av ränta, utdelning och kapitalvinst i skatteavtalsrätten diskuteras både principiellt och i förhållande till vissa instrument som vinstandelslån.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk