Rättsstatens principer

1731

Juridik och politik i världen, Europa och Sverige

Red: Anna Jonsson Cornell & Richard Sannerholm

Upplaga : 1
År : 2023
ISBN : 9789177371731
Sidor : 241

444 kr Porto/frakt tillkommer

Juridik och politik i världen, Europa och Sverige

Rättsstatens principer är en grundläggande del av det svenska statsskicket, en central del av EU:s kärnvärden och en förutsättning för internationella relationer stater emellan. På samtliga dessa nivåer framhålls vikten av att rättsstatens principer upprätthålls för att uppnå och skydda andra värden såsom demokrati, fri- och rättigheter och hållbar utveckling.

Boken förklarar rättsstatens olika beståndsdelar och relevans, samt hur rättsstaten definieras och kommer till användning på internationell, europeisk och svensk nivå. I boken redogörs för de mest väsentliga aktörerna på de olika nivåerna, vilka betoningar och prioriteringar dessa har vad gäller rättsstatsprincipens innehåll, samt hur de relaterar, kommunicerar och på andra sätt interagerar med varandra. Författarna har en lång och bred erfarenhet av rättsstatsfrågor kopplat  till både praktik och teori.

Medverkande författare

Anna Jonsson Cornell, Per Bergling, Erik Wennerström och Richard Sannerholm

Du har väl inte missat Komparativ konstitutionell rätt, red: Anna Jonsson Cornell.

Komparativ-konstitutionell-ratt

 

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk