Rättsvetenskapliga studier till minne av Tore Almén

4126

Red. Torgny Håstad, Anders Knutsson & Sven Unger

Upplaga : 1
År : 1999
ISBN : 9176784126
Sidor : 336
Ämnesområde :

602 kr Porto/frakt tillkommer

Tore Almén har fortsatt att vara en levande kraft i svenskt rättsliv långt efter sin död, främst genom sin köplagskommentar, som länge framstod som det centrala verket på obligationsrättens område. Inför 80-årsdagen av hans död ville Stiftelsen Tore Alméns minnesfond tillsammans med Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning genom denna skrift hedra Tore Alméns minne. Boken innehåller nitton uppsatser.

Medverkande författare: Anders Knutsson, Axel Adlercreutz, Bertil Bengtsson, Ulf Bernitz, Axel Calissendorff, Gotthard Calissendorff, Lars Gorton, Torkel Gregow, Kurt Grönfors, Viggo Hagstrøm, Jan Hellner, Johnny Herre, Torgny Håstad, Olle Höglund, Kai Krüger, Stefan Lindskog, Göran Portin, Göran Ramberg, Peter Schlechtriem, Stig Strömholm.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk