Sakrättsliga frågor i fastighetsrätten

1976

Inskrivning, besittning, äganderätt, grannelagsrätt, klander m.m.

Bertil Bengtsson

Upplaga : 6
År : 1991
ISBN : 9176781976
Sidor : 61

Denna bok är slutsåld

Kompendiet ersätter mitt ännu mera provisoriska kompendium ”Nya jordabalken, kap. 3, 5, 7-13, 17, 19-21”. Framställningens syfte är att fylla ut de luckor som förekommer i annan kurslitteratur. Innehållet blir därför ganska splittrat.

Överraskande nog lär det alltjämt finnas ett behov av detta kompendium om vissa mestadels sakrättsliga frågor inom fastighetsrätten. I den nya upplagan har gjorts vissa ändringar och tillägg, främst på grund av ny lagstiftning och rättspraxis. Egentligen hade väl inte kap. 7 behövt tas med, eftersom dess frågor nu kan studeras i annan kurslitteratur. Men som en repetition kanske också detta korta kapitel ändå kan bli till någon nytta.

Denna upplaga stämmer i stora drag med den föregående, fast ny lagstiftning och rättspraxis har motiverat en del ändringar och tillägg. – Men nu borde det verkligen vara dags att någon annan skrev en riktig lärobok om dessa ganska viktiga frågor!

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk