Skattelagboken 2023:2

Med referenser till samtliga skatteförfattningar

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson

2516
Upplaga : 4
År : 2023
ISBN : 9789177372516
Sidor : 365
Ämnesområde :

452 kr Porto/frakt tillkommer

En lagtextsamling i skatterätt

Skattelagboken är anpassad efter det digitala informationssamhället. De mer omfattande författningarna, och de lagar som används mest frekvent, är tryckta i fulltext i boken. Resten finns listade i en tematisk förteckning med referenser till alla skattelagar, förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet.

Skattelagboken 2023:2 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext:

  • Inkomstskattelagen
  • Lagen mot skatteflykt
  • Socialavgiftslagen
  • Mervärdesskattelagen (ny lag 2023:200)
  • Lagen om skatt på spel
  • Vägtrafikskattelagen
  • Kupongskattelagen
  • Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)
  • Skatteförfarandelagen

Skattelagboken lämpar sig för alla som vill ha de större skattelagarna som används ofta i bokform, men som snabbt och enkelt söker upp de mindre lagarna på webben. Den utgör tillsammans med Skattesystemet. Lärobok och Skattesystemet. Övningsbok ett komplett läromedel i skatterätt.

skattesystemet-ovningsbok

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk