Skoljuridik och myndighetsutövning

Skoljuridik Rättsfall och beslut 4u

Rättsfall och beslut

Red: Lotta Lerwall

Upplaga : 4
År : 2024
ISBN : 9789177372967
Ämnesområde :

Boken utkommer i slutet av juli

En rättsfallssamling för rektorsprogrammet

Denna bok innehåller avgöranden från domstolar och beslut av andra myndigheter i frågor som rör skolväsendet. Dessa berör bland annat rätten till utbildning, innebörden av skolplikt och förutsättningarna för att beviljas dispens eller ledighet, disciplinära åtgärder, lärares befogenheter gentemot elever, utrymmet att använda tvång, yttrandefrihet och andra fri- och rättigheter, regeringsformens krav på saklighet, frågor om skolplacering, särskilt stöd och anpassningar m.m. Urvalet är gjort för att passa på kurser i juridik inom Rektorsprogrammet.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk