Speciell fastighetsrätt Miljöbalken

Bertil Bengtsson

0239
Upplaga : 12
År : 2018
ISBN : 9789177370239
Sidor : 304
Ämnesområde :

444 kr Porto/frakt tillkommer

Denna lärobok behandlar huvuddragen i den speciella fastighetsrätten. Nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning berörs. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Framställningen är närmast avsedd för jurist- och ekonomutbildningen men också för andra som vill ha en överblick av dessa aktuella frågor.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk