Straffvärde

1595

Som rättslig konstruktion

Axel Holmgren

Upplaga : 1
År : 2021
ISBN : 9789177371595
Sidor : 396
Ämnesområde :

624 kr Porto/frakt tillkommer

Straffvärde är ett centralt begrepp vid påföljdsbestämningen i svensk rätt. Det går inte att bestämma påföljd för ett brott utan att fastställa ett straffvärde. Straffvärdet har som regel en väsentlig betydelse för hur sträng påföljden blir. Det är inte endast domstolar som bestämmer straffvärden – även lagstiftaren medverkar till att bestämma straffvärden genom att ange straffskalor för brotten. I synnerhet på lagstiftningsnivån är straffvärde en rättslig konstruktion som präglas av en påtaglig öppenhet – det relaterar till svårfångade begrepp som skada, skuld och klandervärdhet. Mot bakgrund av straffvärdets avgörande inflytande på ingripandegraden av den straffrättsliga reaktionen är det motiverat att närmare undersöka den principiella grunden för denna konstruktion. Vad betyder det egentligen att ett brott har ett straffvärde?

Enligt min åsikt handlar det om en av de bästa straffrättsliga avhandlingar som någonsin bedömts i Sverige.
Ur recension av Kimmo Nuotio i JT 2022-2023 s. 700 ff.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk