Utbildningsmiljö och utbildningsrätt

2066

Från förskola till forskarexamen

Red: Lotta Lerwall, Annika Nilsson & Judit Novak

Upplaga : 1
År : 2022
ISBN : 9789177372066
Sidor : 181
Ämnesområde :

323 kr Porto/frakt tillkommer

Institutet för Utbildningsrätt – IfU – höll i november 2021 en nationell konferens på temat Utbildningsmiljö och utbildningsrätt – från förskola till forskarutbildning. Detta är en antologi med bidrag på det temat. Utgångspunkten för konferensen var att utbildningsmiljö förstås som ett utbildningsrättsligt och ett tvärvetenskapligt fenomen. Utbildningsmiljö innefattar en mångfald av processer och förfaranden, vilka samtliga aktualiserar ett brett spektrum av frågor av central betydelse för lärande och undervisning.

I antologin behandlas en rad områden och frågor där olika aspekter av utbildningsmiljö diskuteras. Analyserna spänner över ett vitt fält där bland annat utvärderingsproblem till följd av breda reformer av lagstiftning och läroplaner diskuteras med fokus på rektorers och elevers ansvar för studiemiljön. Vidare diskuteras Skolinspektionens tillsyn i ljuset av rektorns och huvudmannens begränsade förutsättningar att skapa en god utbildningsmiljö för eleverna samt frågor om offentlighet och sekretess i skolan. Även skolans brottsförebyggande arbete, mobbningsregleringen i Danmark samt ordningsreglernas betydelse för möjligheterna att vidta disciplinära åtgärder analyseras.

Boken riktar sig till jurister, yrkesverksamma inom skolan och andra intresserade. Mer om Institutet för Utbildningsrätt finns att läsa på institutets hemsida http://ifu.jur.uu.se.

Medverkande författare

Lars Bejstam, Pontus Bäckström, Håkan Eilard, Maja Elmgren, Hanne Hartoft, Lotta Lerwall, Johannes Lunneblad, Annika Nilsson, Judit Novak och Sverker Scheutz.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk