Vänbok till Hans Eklund

1656

Största möjliga lycka åt största möjliga antal

Red: Victoria Enkvist, Lotta Lerwall och Sverker Scheutz

År : 2022
ISBN : 9789177371656
Sidor : 386

640 kr Porto/frakt tillkommer

Största möjliga lycka åt största möjliga antal – det är Hans Eklunds motto.

För att fira Hans Eklunds stundande pension har hans vänner och kollegor gått ihop och skrivit en vänbok i hans ära. Bidragen hyllar Hans på tre plan; som vän, som arbetskamrat och för hans engagemang i folkrörelsen. Hans Eklund har alltid värnat om juristutbildningens kvalitet, och har under sin långa karriär varit med och utvecklat formerna för dess genomförande. Bland annat var han med och tog fram och genomförde den så kallade Uppsalamodellen.

Bidragen spänner över flera olika forskningsområden, bland annat skoljuridik, förvaltningsrätt och processrätt. I boken kan du ta del av allt ifrån hur rasism ska bekämpas rättsligt till akademisk frihet eller blockhyresregler och bulvanregler vid uthyrning av bostadslägenheter i hotelliknande verksamheter.

Medverkande författare

Maya Abdullah, Ingrid Arnesdotter, Torbjörn Andersson, Petter Asp, Lars Bejstam, Henrik Bellander, Torleif Bylund, Per Carlson, Victoria Enkvist, Hugo Fridén, Therése Fridström Montoya, Kaj Hobér, Lena Holmqvist, Torbjörn Ingvarsson, Anna Jonsson Cornell, Jan Kellgren, Lotta Lerwall, Anna-Sara Lind, Bengt Lindell, Lena Marcusson, Mikael Möller, Annika Nilsson, Maria Refors Legge, Michaela Ribbing, Joel Samuelsson, Sverker Scheutz, Harry Schüssler, Susanna Skogsberg, Anna Waldenström och Åsa Åslund.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk