Bostadsrätt

Med en översikt över kooperativ hyresrätt

Anders Victorin & Jonny Flodin

0734
Upplaga : 5
År : 2020
ISBN : 9789177370734
Sidor : 343
Ämnesområde :

Utkommer vecka 35

I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de
förhåller sig till dagens lagstiftning.

Ur innehållet:
• Bostadsrätt, kooperativ hyresrätt och andra besittningsformer
• Organisation och bildande, föreningens uppgifter
• Ombildning från hyresrätt
• Köp av bostadsrätt
• Bostadsrätt som säkerhet för lån
• Att bo i bostadsrätt – bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter, avgifter, lägenhetens skick m.m.
• Översikt över kooperativ hyresrätt

Denna femte upplaga av Anders Victorins Bostadsrätt med en översikt av kooperativ hyresrätt är uppdaterad och kompletterad med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den fjärde upplagan utkom. Omarbetningen har gjorts av doktoranden Jonny Flodin verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan. Anders Victorin, som avled 2006, var professor i fastighetsrätt vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.