Civilrättens grunder

T. Håstad, E. P Björkdahl, M. Brattström & L. Zackariasson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2016
  • ISBN: 9789176789186
Antal:
-
1
+
542 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Civilrätten rör relationer mellan enskilda personer. Rättsområdet innefattar frågor som aktualiseras dagligen i handeln, i affärslivet, på arbetsplatsen, i familjerelationer och så vidare.

I boken Civilrättens grunder behandlas hela civilrätten, alltså personrätt, avtalsrätt, köprätt, annan förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, arvs- och testamentsrätt, associationsrätt, arbetsrätt och immaterialrätt.

Civilrättens grunder passar som kursbok på introducerande nivå för bland annat ekonomer, jurister och socionomer men även på andra utbildningar och kurser där det är av vikt att känna till grundläggande principer på civilrättens område. Boken kan med fördel användas även av den som i sitt arbete eller i privatlivet behöver ha kännedom om väsentliga regler inom civilrätten.

Recension BTJ

“Författarna – Torgny Håstad, Erika Björkdahl, Margareta Brattström och Laila Zackariasson – har samtliga ytterst gedigna akademiska meriter inom det område som boken behandlar. Kunskapen hos författarna märks bl.a. genom att de i sig många gånger ytterst teoretiska regelverken får en enkel och lättfattlig förklaring, något som starkt bidrar till att boken är mycket läsvärd inte minst för dem som önskar en introduktion till civilrättsliga regler och sambanden dem emellan.”  Sven Martinger, BTJ-häftet nr 16, 2016

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker