Festskrift till Per Henrik Lindblom

Torbjörn Andersson & Bengt Lindell (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2004
  • ISBN: 9176785467
Antal:
-
1
+
903 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Per Henrik fyller sextiofem år i mars 2004. Som bekant är han professor i processrätt vid Uppsala universitet och har varit det sedan 1974. Han är dock mer en naturkraft än en professor när det gäller forskning och undervisning. Genom åren har han präglat otaliga studenter genom undervisning i processrätt, framförallt på den egna nydanande fördjupningskursen progressiv process (ursprungligen rätt och rättsskydd), och handledning av examensarbeten. Per Henrik har på sitt karismatiska sätt väckt en juridisk och rättspolitisk medvetenhet hos många studenter och därför bidragit till att inympa en särskild kvalitet i den svenska juristkadern.

Per Henriks omfattande kontaktnät, liksom hans betydelse i Norden och internationellt, avspeglas i denna festskrift. De flesta bidragen är författade av vänner och kolleger hemmahörande i processrätten och så gott som alla uppsatser har processrättslig inriktning.

Medverkande författare: Torbjörn Andersson, Inge Lorange Backer, Gunnar Bergholtz, Torleif Bylund, Christian Diesen, K-G Ekeberg, Hans Eklund, Peter Fitger, Hugo Fridén, Dan Frände, Torkel Gregow, Ulf Göranson, Kaneyoshi Hagiwara, Erkki Havansi, Lars Heuman, Johan Hirschfeldt, Torgny Håstad, Göran Inger, Nils Jareborg, Marius Kohler, Göran Lambertz, Elisabeth Lehrberg, Bengt Lindell, Kjell Å Modéer, Peter Møgelvang-Hansen, Gustaf Möller, Alvar Nelson, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Roberth Nordh, Anne Robberstad, Tore Schei, Alessandro Simoni, Jens Edvin A. Skoghøy, Marcel Storme, Rolf Stürner, Bengt Tancred, Per Ole Träskman, Erik Werlauff, Peter Westberg, Staffan Westerlund, Thomas Wilhelmsson, Albert Voskuil, Henrik Zahle.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker