Internationell miljörätt

Internationell miljörätt

Jonas Ebbesson
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2000
  • ISBN: 9176784010
Antal:
-
1
+
406 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Den tid är förbi då miljöfrågor kunde lösas enbart med nationella åtgärder, utan internationell samordning och internationellt samarbete. Den tid är i princip förbi då det över huvud taget var möjligt att förstå miljöskydd i ett snävt nationalstatligt perspektiv. I stor utsträckning är svensk miljörätt i dag präglad av normer, begrepp och idéer som kommit till uttryck i internationella sammanhang, exempelvis vid FN:s miljökonferenser i Stockholm 1972 och Rio de Janeiro 1992. Det går därför inte att förstå svensk miljörätt, och framför allt inte att se den i ett större sammanhang utan att också uppmärksamma den internationella miljörätten; en snäv begräsning till ”svensk” miljörätt är inte bara otidsenligt utan även ofullständig. Ett av syftena med den här boken är att ge en introduktion till den internationella miljörätten – det internationella miljösamarbetets rättsliga grund. Ett annat syfte är att placera den svenska miljörätten i ett internationellt sammanhang.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker