Kommunen och lagen

En introduktion

Olle Lundin & Ulla Björkman

1250
Upplaga : 7
År : 2020
ISBN : 9789177371250
Sidor : 164

226 kr Porto/frakt tillkommer

Denna bok är en framställning om kommunalrätt i vid bemärkelse. Här behandlas frågor om den kommunala
kompetensen, alltså vad en kommun får och inte får syssla med. Vidare beskrivs och diskuteras den kommunala beslutsprocessen och kontroll av kommunal verksamhet. Stor vikt läggs vid de olika roller och
funktioner som en kommun har. Kommunen är ju en del av rättsstaten och välfärdsstaten, en demokratisk
plattform och ett organ för kanalisering av den lokala demokratin. Ibland uppträder också kommunen som
näringsidkare. Alla dessa olika roller och funktioner skapar inte bara politiska utan även rättsliga spänningar och konflikter, som uppmärksammas i boken.

Boken riktar sig till studenter på högskolan, kommunala förtroendevalda samt övriga som har kontakter med kommunen eller vill lära mer.