Panträtt i fast egendom

Ulf Jensen

1175
Upplaga : 11
År : 2020
ISBN : 9789177371175
Sidor : 283
Ämnesområde :

429 kr Porto/frakt tillkommer

Fastighetspant är kreditmarknadens viktigaste säkerhet. Ämnet är därför betydelsefullt för stora grupper
inom fastighets- och kreditbranscherna, men också av intresse på annat sätt. Det system för inteckning och
pantsättning, som utvecklats i Sverige, sprids idag över världen.

Denna bok behandlar utförligt den svenska fastighetspanträtten. Den utkom första gången 1989 och är i första
hand avsedd att vara lärobok i den juridiska utbildningen. Boken passar utmärkt att användas av praktiker, såsom banktjänstemän och fastighetsmäklare.

Ämnet behandlas här i tre huvuddelar: pantsättning, inteckning och exekution. Dessutom tar boken upp allmänna frågor om fastighetskredit, liksom förhållandet mellan panträtt och tvångsförvärv. Den beskriver också det pågående arbetet med reformer inom inskrivningsväsendet.