Rättegångshinder

Rättegångshinder

Roberth Nordh
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008
  • ISBN: 9789176786949
Antal:
-
1
+
264 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Del V av bokserien Praktisk Process behandlar olika former av rättegångshinder i såväl tvistemål som brottmål. Det är fråga om formen för talans väckande, forumregler, parts- och processbehörighet, talerätt och åtalsrätt. Även domens rättskraft och andra rättegångshinder som hör samman med själva processföremålet förklaras och analyseras. Förutom hänvisning till praxis, förarbeten och litteratur förmedlar författaren egna tankar och synpunkter i rättstillämpningsfrågor.

Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv.

Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad redogörelse för rättsläget på ett visst område.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker