Sakrättens fyra huvudfall

Stefan Zetterström
  • Upplaga: 5
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789177370703

Upplaga 5. Utkommer i juli

Sakrättens fyra huvudfall är en bok om allmän sakrätt avseende lös egendom. Boken behandlar frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom.

Den främsta nyheten i denna upplaga 5 är att det efter varje kapitel (utom kapitel 1 och 4) numera finns ett antal frågor att reflektera över. Till dessa frågor finns det i slutet av boken korta kommentarer/svarsförslag.

Boken är främst avsedd för juristutbildningen i sakrätt, men även för andra som studerar och praktiserar sakrätt. Boken tar inte endast upp teoretiska frågeställningar, utan även författarens praktiska erfarenheter från handläggning av konkursfrågor vid såväl tingsrätt som advokatbyrå.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker