Skattesystemet. Övningsbok

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson

1793
Upplaga : 2
År : 2021
ISBN : 9789177371793
Sidor : 263

Boken utkommer i december/ januari.

Denna övningsbok i skatterätt innehåller mer än 120 övningsuppgifter med svar som är utförligt kommenterade. Den hjälper användaren att ta steget från teori till tolkning och tillämpning. Den skapar förutsättningar för en fördjupad förståelse för och överblick över skattesystemets samtliga delar, såsom inkomstskatt, moms och punktskatter.

I undervisnings- och inlärningssammanhang kan övningsboken kompletteras med Skattesystemet. Lärobok som följer samma disposition, samt Skattelagboken. På så sätt utgör den en del i ett komplett undervisningspaket i skatterätt. Förutom i undervisning kan boken användas av alla som i yrkes- eller privatliv kommer i kontakt med skatter och som vill fördjupa sina kunskaper om skattesystemet.

Skattesystemet. Övningsbok bygger på sin uppskattade föregångare Övningar i skatterätt. Den andra upplagan utgör en uppdatering och en varsam omarbetning av den första upplagan.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk