Straffrätt – en kortfattad översikt

Petter Asp & Magnus Ulväng
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789177370659
Antal:
-
1
+
218 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet snarare än på enskildheter, till att ge en helhetsbild av straffrättssystemets centrala delar. Samtidigt som boken är kortfattad visar den tydligt på de svåra tillämpnings- och bedömningsfrågor som alltid kommer att möta oss inom ramen för straffrätten, liksom på de rättspolitiska frågor som straffrätten aktualiserar. Boken är tänkt att kunna användas som läromedel på introduktions- och översiktskurser, liksom i andra sammanhang där man på begränsad tid behöver skapa sig en förståelse för straffrätten.

Smakprov >>

Extramaterial: 13 övningsfrågor till boken >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker