Uppsåt, oaktsamhet och ursäktande omständigheter

Uppsåt_mm

En handbok

Petter Asp

Upplaga : 1
År : 2024
ISBN : 9789177372981
Sidor : 368
Ämnesområde :

625 kr Porto/frakt tillkommer

Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet. I tillägg till en beskrivning av de mer generella normer som finns om uppsåt och oaktsamhet (uppsåts- och oaktsamhetsbegreppen, täckningsprincipen osv.) finns även en beskrivning av kravet på uppsåt eller oaktsamhet vid vissa vanligt förekommande brottstyper. Boken innehåller också en framställning om de ursäktande omständigheter som finns i svensk rätt, framför allt undantagsregeln om straffrihet i vissa fall av excess och undantagsregeln om straffrättsvillfarelse.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk