Författarintervju med Eleonor Kristoffersson och Lena Hiort af Ornäs Leijon

”Ett modernt, unikt och komplett undervisningspaket i skatterätt” – så beskriver Eleonor Kristoffersson och Lena Hiort af Ornäs Leijon sitt nya skattepaket som består av en lärobok, en övningsbok och en skatterättslig lagbok. Övningsboken har en etablerad roll på marknaden sedan många år tillbaka, men läroboken och lagboken är välkomna tillskott på det skatterättsliga området. Alla tre böckerna är synkade med varandra, vilket gör det smidigt att använda dem i sin undervisning. Avsikten har varit att göra den knepiga skatterätten lättillgänglig, och författarna har därför fokuserat på att ge läsaren en överblick och ett sammanhang som underlättar förståelsen för skattesystemet i sin helhet. ”Det är en unik produkt eftersom den spänner över skattesystemets samtliga delar och det är den första produkten i sitt slag att göra det”, berättar Lena i en intervju med iUSTUS.

Eleonor-kristoffersson-lena-hiort-af-ornäs-leijon-skattepaketet

Eleonor Kristoffersson, professor i skatterätt vid Örebro universitet och Lena Hiort af Ornäs Leijon, skattejurist och sektionschef på Skatteverkets rättsavdelning.

Utöver inkomstskatt och moms rymmer den behändiga läroboken på 206 sidor även punktskatter, skatteförfarandet och internationella frågor som internationellt informationsutbyte på skatteområdet. Att författarna lyckas hålla boken så pass kort förklarar de med att den är anpassad efter hur undervisningen går till i praktiken idag, med en trend där både studenter och lärare använder datorer och telefoner på lektionerna. ”Det finns så otroligt mycket bra undervisningsmaterial på internet idag och det mesta finns en googling bort”, förklarar Eleonor, som själv undervisar i skatterätt vid Örebro universitet. ”Ja, man kan säga att det är framtidens metod för inlärning!”, flikar Lena in och trycker på att läroboken innehåller de väsentliga grundbultarna för att ge en förståelse för skattesystemet. Boken kan sedan kompletteras med andra böcker eller det snabbt föränderliga material som hela tiden tillkommer på det skatterättsliga området.

Även lagboken är anpassad efter det digitala informationssamhället. De mer omfattande författningarna, och de lagar som används mest frekvent av såväl studenter som yrkesverksamma, är tryckta i fulltext i boken för att enkelt kunna bläddras fram. Likaså lagar på alla de områden som finns med i läroboken och övningsboken. Resten finns listade i en tematisk förteckning med referenser till alla skattelagar, förordningar och internationella rättsakter inom samtliga delar av skattesystemet. Tanken är att det ska vara enkelt att hitta det man letar efter i boken för att sedan söka upp det på internet. ”Vårt tänk med lagboken är att man inte ska behöva ha en massa lagar i pappersform som man ändå inte använder, och dessutom behöva betala för det, utan vi ville istället göra en lite billigare produkt som innehåller det man faktiskt behöver”, förklarar Eleonor.

I 2021 års upplaga har övningsboken genomgått ett ansiktslyft. Utöver att ha bytt namn har också uppgifterna setts över och nivågraderats i A, B och C, där A är mest grundläggande och C mest avancerat. Graderingen gör att boken kan användas i undervisning på både avancerad och mer grundläggande nivå. Detsamma gäller alla tre böcker. ”Det blir lätt att undervisa utifrån skattepaketet eftersom studenterna får massa övningar som de kan göra på egen hand efter att ha läst i läroboken, men det finns också övningar utan lösningsförslag som är perfekta att använda som till exempel seminarieuppgifter”, berättar Eleonor som själv använder böckerna i sin undervisning.

undervisningspaket-i-skatterätt

Ytterligare en fördel med böckerna, vilket båda författarna poängterar, är att det förvisso är väldigt smidigt att använda dem som ett paket, men det är även fullt möjligt att använda böckerna separat om det passar ens undervisning bättre.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk