Är du på jakt efter äldre juridisk litteratur?

I rättsdatabasen juridikbok.se hittar du äldre juridisk litteratur från både Iustus och andra juridiska förlag. Juridikbok.se är ett projekt som verkar för att juridisk litteratur ska finnas fritt tillgänglig digitalt för alla. Det gäller böcker som har givits ut i Sverige eller på det svenska språket. Redan nu finns böcker skrivna av drygt hundra författare publicerade i databasen.

äldre-litteratur-juridikbok.se

De böcker som publiceras är sådana där författare, andra rättighetsinnehavare och förlag inte längre har ett kommersiellt eller annat ekonomiskt intresse i utgivningen. För Iustus del innebär det huvudsakligen äldre böcker som vi inte längre har i lager, men som fortfarande efterfrågas. Bland våra författare som har gett sitt medgivande till att publicera sina verk återfinns bland annat Petter Asp, Jonas Malmberg, Per Henrik Lindblom och Bertil Bengtsson.

Letar du efter en bok som inte har publicerats ännu?

Databasen kommer fyllas på löpande med böcker från Iustus och andra förlag. De Iustus-böcker som publiceras kommer finnas både på vår hemsida och på juridikbok.se. När boken finns tillgänglig i databasen kommer vi att länka dit.

Är du författare och sugen på att få dina böcker publicerade? Kontakta styrelsen via formuläret på hemsidan.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk