Recension av Catharina Callemans Genusperspektiv på arbetsrätten

Del av bokomslag för Genusperspektiv på arbetsrätten. Kvinnor som demonstrerar.

Niclas Selberg recenserar Catharina Callemans Genusperspektiv på arbetsrätten: En annan historia i Svensk Juristtidning. 

”Den bästa sammanhållna svenska arbetsrättshistoriken sedan länge, tillika enda läroboksmässiga genusperspektivet på svensk arbetsrätt kommer från professor emerita Catharina Callemans penna. Nu kommer Callemans viktiga bok Genusperspektiv på arbetsrätten i en andra upplaga, som fortfarande är lika välskriven och tankeväckande som den är kortfattad (90 s.) – och möjligen underskattad. […] Boken ger uttryck för både en vid överblick över arbetsrätten och ett skarpt öga för detaljer – och en förståelse för samspelet mellan enskilda regler och rättssystemet som helhet.” 

[…]

 ”Sammantaget ger Genusperspektiv på arbetsrätten en förståelse för hur rätten samspelar med övriga samhälleliga processer och för hur formella regler (lagstiftning) samverkar med informell reglering (t.ex. kring genus) och samhälleliga maktordningar. Boken motverkar effektivt tendenser till historielöshet hos de annars så ’de lege lata-orienterade’ juristerna. Gällande rätt anses som bekant kunna beskrivas fullödigt utan avseende på de historiska utvecklingslinjer som lett fram till dagens rättsläge, men Callemans bok visar tydligt hur mycket som finns under ytan här, som också kan berika tolkningsjuridiken. Utan tvekan skapar gedigna historiska kunskaper bättre förutsättningar för att förstå exempelvis vad som är kontinuitet och förändring i diskussionen om arbete i gigekonomin eller om anställningsskyddsreglering.”

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk